Viên chức là gì? Khi nào viên chức được chuyển sang công chức

Công chức là gì, viên chức là gì, khi nào thì viên chức mới được chuyển sang công chức, cùng Là Gì Thế tìm hiểu đề tài này qua bài viết sau nhé.

Công chức là gì

Quy định về cán bộ, công chức căn cứ theo Điều 4 Luật cán bộ công chức năm 2008 như sau:

 • Công chức là công dân Việt Nam
 • Được bổ nhiệm, tuyển dụng vào chức danh, chức vụ, ngạch  trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam/Nhà nước/tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương/cấp tỉnh/cấp huyện
 • Không phải là quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân
 • Không phải là hạ sĩ quan, sĩ quan trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Viên chức là gì

Viên chức phải là công dân Việt Nam

Viên chức phải là công dân Việt Nam

Quy định về viên chức căn cứ theo Điều 2, Luật viên chức năm 2010  như sau:

 • Viên chức là công dân Việt Nam
 • Làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập
 • Viên chức được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý
 • Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
 • Là người thực hiện các nhiệm vụ/công việc có yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, năng lực,   trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: lao động – thương binh và xã hội, du lịch, giáo dục, văn hóa, đào tạo, thông tin – truyền thông, y tế, khoa học, công nghệ,  thể dục thể thao,tài nguyên môi trường, dịch vụ…

Viên chức được chuyển sang công chức khi nào

Viên chức phải đáp ứng 3 điều kiện được quy định theo nghị định 29/2012/NĐ-CP

Viên chức phải đáp ứng 3 điều kiện được quy định theo nghị định 29/2012/NĐ-CP

Viên chức được chuyển sang công chức được quy định theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức khi đáp ứng một số điều kiện sau:

 • Viên chức có kinh nghiệm , trình độ đào tạo, công tác đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, đã làm việc tại sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng (05 năm) hi cơ quan quản lý có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức, không qua thi tuyển.
 • Viên chức phải xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển khi tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được quy định là công chức trong tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức của Đảng, Nhà nước, quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cũng là quyết định tuyển dụng.
 • Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy quản lý, lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập

Tóm lại , nếu đáp ứng 3 điều kiện (Cơ quan quản lý có nhu cầu tuyển dụng, Có trình độ, kinh nghiệm đáp ứng được vị trí việc làm mới,Đã làm việc 05 năm tại đơn vị sự nghiệp công lập ) viên chức được chuyển sang công chức theo quy định nêu trên.

==>> Xem thêm Khái niệm biên chế là gì ? Phải chăng biên chế sắp hết thời

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết về công chức, viên chức là gì, thấy hữu ích thì hãy chia sẽ để chúng tôi có thêm động lực nhé.

Post Comment