Sự khác biệt rõ ràng giữa giờ GMT và giờ UTC là gì?

Khi nói về các khoảng cách thời gian, nhiều người thường nhắc đến UTC và GMT. Cần có một định nghĩa rõ ràng về GMT và UTC là gì?

Cùng lagithe.info hãy tham khảo chia sẻ dưới đây nhé!

Mối quan hệ của GMT và UTC là gì?

khoảng thời gian giữa GMT và UTC chỉ là một phần của giây là điều phải biết khi nói đến việc giữ thời gian. Gần như đối với các mục đích thường thì nó là không đáng kể. Thậm chí nhiều người không coi đó là sự khác biệt.

Nhưng khi sử dụng khái niệm về UTC và GMT thì lại có những sự khác biệt lớn.

GMT có nghĩa là thời gian trung bình Greenwich, đề cập đến thời gian duy trì lại đài phát thanh này ở Luân Đôn. Nó còn được biết đến với tên gọi là thời gian trung bình của mặt trời.

UTC lại là thời gian dựa trên Thời gian Nguyên tử Quốc tế (TAI).

múi giờ UTC

Thời gian UTC là gì?

UTC thực chất là chữ viết tắt của Coordinated Universal Time. Nghĩa là thời gian quốc tế. Thời gian này do cơ quan Đo lường Quốc tế (BIPM) đề xuất làm cơ sở pháp lý cho thời gian. Phương pháp sử dụng đồng hồ nguyên tử để đo thời gian.

Cục trọng lượng và Đo lường (BIPM) tại Paris tổng hợp tất cả dữ liệu từ các đồng hồ nguyên tử để xác định tiêu chuẩn quốc tế của Coordinated Universal Time. Và các đồng hồ nguyên tử này nằm trong các phòng thí nghiệm định thời trên toàn cầu.

Để bù cho vòng xoay chậm của trái đất, giây nhuận được thêm vào UTC. Đây là điểm thú vị nhất khi tìm hiểu  về UTC. Để cho phép UTC theo dõi thời gian mặt trời, giây nhuận được sử dụng trong Đài quan sát Hoàng gia ở Greenwich, London.

Các tiêu chuẩn Internet và World Wide Web được sử dụng thời gian chuẩn UTC. Để đồng bộ hóa đồng hồ của nhiều máy tính qua Internet, nên UTC sử dụng bởi Network Time Protocol được tạo ra.

Có thể nói rằng các UTC là cơ sở của hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS). Và nó là thời gian Internet dựa trên thời gian tiêu chuẩn.

Thời gian hợp nhất và thời gian trung bình khác biệt nhau bằng phần thập phân của giây. Thực sự nó không quan trọng khi sử dụng chung. Nhưng khi ứng dụng vào các vấn đề khoa học thì nó thực sự quan trọng và cần thiết.

Trên thực tế, UTC thay thế là thời gian tham chiếu chính khác nhau ở các khu vực. Dù cho người ta luôn nghĩ các múi giờ trên thế giới là số dương hoặc âm của UTC.

Nhận định này làm thay đổi những điều người ta vẫn tưởng trong khoa học. Có lẽ vì vậy mà nó không được áp dụng nhiều trong khoa học.

GIỜ UTC

Còn giờ GMT là gì?

Đây là viết tắt của từ Greenwich Mean Time. Dựa trên quan sát thiên văn, GMT được xem là tiêu chuẩn thời gian theo quốc gia.

Các cơ quan liên quan đến Vương quốc Anh chủ yếu sử dụng nó như Hải quân Hoàng gia, Dịch vụ Thế giới BBC, văn phòng Thoát… Và còn một số quốc gia áp dụng GMT trong luật pháp của họ là Canada, Anh, Bỉ, Cộng hòa Ireland.

Những điểm khác nhau của UTC và GMT :

khác biệt của utc

  • Chênh lệch bằng các phân số của giây
  • UTC là thời gian Internet dựa trên tiêu chuẩn thời gian, còn GMT là thời gian theo tiêu chuẩn quốc gia.
  • GMT được thông qua trong luật pháp.

Không phải là quá khó hiểu về UTC là gì đúng không? Sau những nhận đinh trên, ta còn biết được cả nguồn gốc của GMT. Giữ thời gian thì không phải là dễ, nên đừng để nó trôi qua vô ích nha bạn.

==>> Xem thêm Ý nghĩa của 24/7 là gì – 24/7 khác 24/24 như thế nào

Nếu có những chia sẻ thêm về UTC và GMT thì bạn có thể comment với lagithe nhé!

Post Comment