Định nghĩa 1st là gì và cách dùng từ đúng nhất trong tiếng Anh

1st trong tiếng anh có khá nhiều nghĩa. Nhưng cần đặt vào hoàn cảnh từng câu mới có thể hiểu được hết ý nghĩa. Cùng Là Gì Thế phân tích 1st là gì để hiểu hơn về cách dùng từ này.

Nghĩa của 1st là gì?

1st dịch ra tiếng việt là thứ nhất và đầu tiên. Đây là một tính từ gần giống như first

Ví dụ về 1st có khá nhiều, những câu có 1st phổ biến như sau:

Over here, we’ve got the of the Whiteboys, white supremacist version of the 1stStreeters, only these guys got cash and mob ties to back’em up.

Nghĩa là : đằng kia, có xác của một đám trong băng Whiteboys. Bọn nó còn hung bạo hơn cả bọn 1St Streeters nữa, chỉ có bọn nó mới đủ tiền và thế lực để làm ăn với nhau thôi.

Preaching in the 1stand 20th centuries
ý nghĩa: thời điểm đi rao giảng trong thế kỷ thứ nhất và thế kỷ 20

– 1st attack completed.

Nghĩa là : Cuộc tấn công đầu tiên đã hoàn thành

– I verified the 1st call came from Hochiminh City.

Ý nghĩa : Tôi xác nhận là cuộc gọi đến từ TPHCM.

– The 1st of January was a holiday dedicated to the pagan god Janus, and the name of the month comes from his name.

Ý nghĩa : Ngày 1/1 hàng năm là ngày lễ của thần Janus, và Tên của vị thần này cũng được đặt tên cho tháng 1 luôn.

Delegations of the 1st Polish Corps in the USSR have come for the exequies.

Ý nghĩa: Các đơn vị của quân đoàn 1 Ba Lan đã đến để chi viện.

1st

==>> Xem thêm E.t là gì – Viết tắt của từ nào , ý nghĩa và cách dùng từ

Tùy theo từng câu, từng ý nghĩa, 1st sẽ có ý nghĩa là thứ nhất hay đầu tiên. Thế nên, khi tìm hiểu 1st là gì bạn cần hiểu rõ những từ liên quan trong câu. Ví dụ như khi xếp 1st, 2nd, 3th,4th, 5th tức là đang nói đến vị trí. Mong rằng bạn đã có thể hiểu rõ nghĩa chính xác của 1st.

Post Comment