Ý nghĩa Ebit là gì và ebit được tính bằng công thức nào?

Nhận định ebit là gì vẫn còn là khái niệm khá mới với nhiều người làm kinh tế. Cùng lagithe tìm hiểu thông tin này ngay sau đây để có cái nhìn chính xác về định nghĩa này nhé!

Ebit là gì?

Đi từ từ EBIT, chính là viết tắt của cụm từ tiếng anh Earnings Before Interest and Taxes. Dịch ra tiếng việt nghĩa là lợi nhuận doanh nghiệp có trước thuế và lãi vay.

Con số này được tính toán bằng những lợi nhuận trong hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh.

EBIT chính là con số về lợi nhuận toàn phần của doanh nghiệp trước khi phân bổ vào các khoản thanh toán thuế và lãi vay nợ.

Vai trò này loại bỏ những khác nhau giữa các tỷ số thuế và cấu trúc vốn hiện có của các công ty kinh doanh khác.

Chính hệ số EBIT không có lãi vay và giá trị thuế thì khả năng lợi nhuận mang về cho công ty rõ ràng hơn. Người đầu tư dựa vào đó để lên thông tin các thông số so sánh đầu tư.

Ebit là gì

EBIT tính bằng công thức :

Thu nhập doanh nghiệp  –  Chi phí doanh nghiệp = EBIT

hoặc

Thu nhập sau thuế của doanh nghiệp + Lãi vay nợ + Thuế phải đóng.

Cụ thể là :

Mức Thu nhập doanh nghiệp của Tân Thành là 15 tỷ

Tân Thành dùng hết chi phí : 11.4 tỷ

-> EBIT = 15 – 11.4 = 3.6 tỷ

Định nghĩa EBIT Margin

Đây là hệ số biên cho lợi nhuận trước thuế thu doanh nghiệp và lãi doanh nghiệp vay. Ebit margin dùng để thể hiện những hiệu quả của chi phí.

Bao gồm chi phí doanh nghiệp hoạt động, bao gồm cả chi phí cho việc bán hàng, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp trả.

Công thức:

EBIT Tân Thành = 13,6 tỷ

Lợi nhuận thuần = 60,35 tỷ

-> EBIT margin = 13,6 tỷ/  60,35 tỷ = 0.23

Tháp ebit

Định nghĩa tỷ số khả năng trả lãi

Trong quá trình doanh nghiệp kinh doanh, chỉ số tài chính nhằm đo lường khả năng về lợi nhuận thu để trả các khoản lãi vay chính là tỷ số khả năng trả lãi

Công thức :

EBIT Tân Thành = 13,6 tỷ

Lãi vay = 5.44 tỷ – ký hiệu I

-> EBIT/ I = 13.6/5.44 = 2.5

EBIT/ chi phí lãi vay mang ý nghĩa gì?

Con số EBIT mang lại ý nghĩa sau:

  • Công ty có thể trả lãi vay hoàn toàn khi tỷ số này > 1
  • Công ty làm ăn không mang lại hiệu quả hoặc sử dụng các khoản vay không đúng, tỷ số < 1
  • Tỷ số về phần trả lãi chỉ cho thông tin khả năng để trả lãi chứ không thể biết khả năng cho phần gốc và kể cả lãi.
  • Không cần phải tính những tỷ số này nếu doanh nghiệp không có vay nợ vì kết quả sẽ rất lớn.

/su_list]

Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số EBIT.

Những rủi ro trong kinh doanh mà mọi công ty đều gặp phải chính là yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số EBIT. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên rủi ro này như doanh thu tiêu thụ sản phẩm, giá nguyên vật liệu, thị phần...

Trong đó, sản lượng sản phẩm tiêu thụ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của 1 doanh nghiệp và chỉ số EBIT. Chất lượng hàng hóa và dịch vụ càng tốt thì doanh số bán hàng càng nâng cao.

Thứ 2 chính là tỷ trọng của các loại mặt hàng khác nhau trong cùng 1 doanh nghiệp thì doanh thu cũng sẽ khác nhau. Kế đến chính là giá thành của sản phẩm cũng như phương thức thanh toán.

Nếu giá thành phẩm tốt kèm với hệ thống thanh toán nhanh chóng, tiện lợi cũng giúp doanh thu tăng lên nhanh chóng.

Từ những yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu này mà nhà quản trị sẽ có giải pháp phù hợp cho sự phát triển cũng như tăng thêm doanh số cho công ty.

==>> Xem thêm Kiến thức tổng quát nhất về Ipo là gì ?

Hy vọng những chia sẻ về chỉ số EBIT là gì sẽ giúp bạn hiểu nhiều hơn về thước đo hiệu quả kinh doanh. Khi một công ty muốn đánh giá mình sẽ phải nhìn nhận từ chính những con số này, quay lại trang chủ

Post Comment