Khiếu nại là gì? Các thuật ngữ khác mà mọi người nên biết

Việc tranh chấp, khiếu nại là hoàn toàn bình thường và được pháp luật công nhận, tuy nhiên các bạn nên tìm hiểu rõ khái niệm khiếu nại là gì .

Khiếu nại là gì

Là việc mà công chức/cán bộ/tổ chức/cơ quan/công dân có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm lợi ích hợp pháp và quyền của mình đề nghị cơ quan/tổ chức/cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính/hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ/công chức.

Mời bạn hãy cùng Là Gì Thế tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ này nhé

Các thuật ngữ khác

Tố cáo là việc công dân báo với cơ quan có thẩm quyền

Tố cáo là việc công dân báo với cơ quan có thẩm quyền

 • Người khiếu nại là công dân/cơ quan/tổ chức/cán bộ/công chức thực hiện quyền khiếu nại
 • Cơ quan/tổ chức có quyền khiếu nại bao gồm : cơ quan nhà nước/tổ chức chính trị/tổ chức chính trị – xã hội/tổ chức xã hội/tổ chức xã hội – nghề nghiệp/tổ chức kinh tế/đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Người bị khiếu nại là cơ quan/tổ chức/cá nhân có quyết định kỷ luật, hành vi hành chính, hành chính bị khiếu nại
 • Tố cáo : là việc công dân báo cho cơ quan/tổ chức/cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan/tổ chức/cá nhân đe dọa hay gây thiệt hại đến quyền của cơ quan/tổ chức/công dân, lợi ích nhà nước
 • Người bị tố cáo là cơ quan/tổ chức/cá nhân có hành vi bị tố cáo
 • Người giải quyết khiếu nại là cơ quan/tổ chức/cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 • Người giải quyết tố cáo là cơ quan/tổ chức/cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
 • Quyết định hành chính là quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hay của cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính.

Người giải quyết tố cáo là cơ quan/tổ chức/cá nhân có thẩm quyền

Người giải quyết tố cáo là cơ quan/tổ chức/cá nhân có thẩm quyền

 • Hành vi hành chính là hành vi của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, của cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
 • Giải quyết khiếu nại là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại
 • Giải quyết tố cáo là việc xác minh/kết luận về nội dung tố cáo và việc quyết định xử lý của người giải quyết tố cáo
 • Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng là quyết định có hiệu lực thi hành và người khiếu nại không được quyền khiếu nại tiếp
 • Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan/tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật là khiển trách/cảnh cáo/hạ bậc lương/hạ ngạch/cách chức/buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

==>> Xem thêm Pháp nhân là gì? Điều kiện nào để có tư cách pháp nhân

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu hơn về khái niệm khiếu nại là gì rồi.

Post Comment