Pháp nhân là gì? Điều kiện nào để có tư cách pháp nhân

Bài viết hôm nay Là Gì Thế sẽ cùng bạn tìm hiểu về pháp nhân là gì , điều kiện để có tư cách pháp nhân và ảnh hưởng gì đến thành lập doanh nghiệp.

Pháp nhân là gì

Là một chủ thể pháp luật có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị, kinh tế, có tư cách pháp lý độc lập.

Một tổ chức có đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của một pháp nhân mà luật đã quy định nếu tổ chức đó có tư cách pháp nhân.

Điều kiện nào có tư cách pháp nhân

Tổ chức có tư cách pháp nhân phải đáp ứng được quy định của luật dân sự

Tổ chức có tư cách pháp nhân phải đáp ứng được quy định của luật dân sự

Một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi đáp ứng đủ 4 điều kiện được quy định theo 94 Bộ luật Dân sự:

  • Nhân danh mình tham gia vào quan hệ pháp luật một cách độc lập
  • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó
  • Tổ chức đó được thành lập hợp pháp.

Chủ thể pháp luật được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

Rõ ràng pháp nhân không phải là một cá nhân theo như định nghĩa tên đây, mà là một tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập.

Kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập là tổ chức đó đã đucợ công nhận  là có tư cách pháp nhân.

Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

Ngoài đăng ký tên riêng để sử dụng trong các giao dịch thì pháp nhân phải có cơ cấu tổ chức cụ thể, có điều lệ hoạt động rõ ràng, có người đại diện theo pháp luật để đại diện thực hiện các giao dịch.

Có tài sản độc lập

Pháp nhân phải sở hữu một lượng tài sản nhất định (hoàn toàn chịu trách nhiệm với các tài sản đó ) được pháp luật công nhận để sử dụng trong các giao dịch .

Tổ chức phải có tài sản được nhà nước công nhận

Tổ chức phải có tài sản được nhà nước công nhận

Tài sản đó phải tách biệt hoàn toàn với tài sản của các thành viên, vì vậy nên các thành viên đó chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp vào tổ chức mà thôi

Có quyền nhân danh chính mình tham gia vào các quan hệ pháp luật

Thông qua người đại diện theo pháp luật(là một cá nhân có quyền thực hiện mọi giao dịch dân sự phát sinh trong quá trình hoạt động), Pháp nhân có quyền nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật.

Tham gia với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trước tòa án, nguyên đơn, bị đơn, trọng tài và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tư cách pháp nhân ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp

Tư cách pháp nhân ảnh hưởng đến việc bạn chọn loại hình doanh nghiệp nào để thành lập và là tư cách pháp lý của một tổ chức, doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo Luật doanh nghiệp 2014 bao gồm:

  • Công ty cổ phần (CP)
  • Công ty hợp danh (HD)
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)
  • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

==>> Xem thêm Vi bằng là gì? Những mặt hạn chế đối với vi bằng là gì

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về pháp nhân là gì  và có ảnh hưởng ra sao với doanh nghiệp khi thành lập.

Post Comment