Tài sản là gì? Những khái niệm về tài sản bạn nên biết

Mọi người dân cần phải biết tài sản là gì và các khái niệm về tài sản khi thực hiện các giao dịch và khởi kiện tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu tài sản.

Mời bạn cùng Là Gì Thế tìm hiểu khái niệm này nhé

Tài sản là gì

Tài sản bao gồm những vật có giá trị như tiền, vàng,  bất động sản và động sản hiện có và hình thành trong tương lai cùng với đó là quyền tài sản

Quyền tài sản là gì

Là quyền tài sản đối với đối tượng , quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền tài sản khác.

Những khái niệm về tài sản bạn nên biết

Trong 10 điều luật tại Bộ Luật Dân sự 2015 có các định nghĩa về vật đặc định, tài sản hiện hữu, động sản, bất động sản….có hiệu lực từ ngày 1/1/2017

Bộ luật dân sự quy định rõ các khái niệm về tài sản là gì

Bộ luật dân sự quy định rõ các khái niệm về tài sản là gì

 • Động sản là những tài sản không phải bất động sản
 • Bất động sản bao gồm công trình xây dựng , nhà, tài sản gắn với đất đai, đất đai….
 • Tài sản cố định là gì – là tài sản đã hình thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập giao dịch
 • Đăng ký tài sản là quyền sở hữu, quyền khác đối với bất động sản được đăng ký theo quy định
 • Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là động sản thì không phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật về đăng ký tài sản có quy định khác
 • Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại
 • Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản
 • Vật chia được là vật khi bị phân chia vẫn giữ nguyên tính năng và tính chất sử dụng ban đầu
 • Vật chính có thể khai thác công dụng theo tính năng
 • Khấu hao tài sản là gì? là vật khi đã qua một lần sử dụng thì không giữ được hay mất đi tính năng, tính chất, hình dáng ban đầu
 • Vật tiêu hao không thể là đối tượng của hợp đồng cho mượn hoặc hợp đồng cho thuê

Hợp đồng cho thuê không thể dùng tài sản tiêu hao được

Hợp đồng cho thuê không thể dùng tài sản tiêu hao được

 • Vật cùng loại là những vật có cùng tính năng, hình dáng, tính chất sử dụng và xác định được bằng những đơn vị đo lường
 • Vật phụ là một bộ phận của vật chính, nhưng có thể tách rời, trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật chính thì phải chuyển giao cả vật phụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Vật không chia được là vật không giữ nguyên được tính chất và tính năng sử dụng ban đầu khi bị phân chia
 • Khi thực hiện chuyển giao vật đồng bộ thì phải chuyển giao toàn bộ các bộ phận hợp thành hay các phần ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

==>> Xem thêm Hộ chiếu là gì, Passport là gì ? Các loại hộ chiếu ở VN

Hy vọng các thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu thêm về khái niệm tài sản là gì trong trường hợp có tranh chấp tài sản, cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Post Comment