Pháp luật là gì? Các thuộc tính chung của Pháp luật

Bất cứ nước nào cũng đều xây dựng cho mình 1 pháp luật riêng nhằm quản lý đất nước được ổn định và phát triển bền vững, nhưng hệ thống pháp luật là gì?

Mời bạn cùng lagithe.info tìm hiểu nhé

Pháp luật là gì

Đó là một hệ thống gồm những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung cho mọi công dân được nhà nước thừa nhận hoặc ban hành nhằm đảm bảo thực hiện. Là nhân tố quan trọng trong việc thể hiện ý chí,điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát triển phù hợp với giai cấp thống trị.

Các thuộc tính của Pháp luật:

Tính bắt buộc chung

Qui phạm là hệ thống các quy tắc xử sự chung được đánh giá là khuôn mẫu/chuẩn mực đối với các hành vi trong phạm vi tổ chức , cá nhân.

Những qui phạm pháp luật được biểu hiện cụ thể bởi pháp luật, do vậy nó cũng là qui tắc xử sự chung cho các phạm vi tổ chức/cá nhân nhất định.

Pháp luật là quy tắc xử sự chung cho tổ chức,cá nhân

Pháp luật là quy tắc xử sự chung cho tổ chức,cá nhân

Pháp luật được nhà nước thừa nhận hay ban hành áp dụng cho tất cả các chủ thể chứ không riêng  tổ chức/cá nhân nào.

Tính xác định chặt chẽ về hình thức:

Yêu cầu của pháp luật về mặt hìn thức là phải được xác định chặt chẽ biểu hiện ở:

  • Lời văn: nhằm tránh trường hợp chủ thể hiểu sai , hiểu khác thì lời văn phải thật dễ hiểu, chính xác và không đa nghĩa.
  • Pháp luật phải thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành do nhà nước thừa nhận hay ban hành . Những loại văn bản nhất định phải được ban hành bởi một cơ quan/ loại cơ quan nhất định, có tên gọi theo một trình tự và thủ tục nhất định.
  • Sự xác định chặt chẽ trong cấu trúc của Pháp luật

Tính đảm bảo được thực hiện bằng Nhà nước:

Pháp luật phải đảm bảo được thực hiện bởi nhà nước

Pháp luật phải đảm bảo được thực hiện bởi nhà nước

Pháp luật được nhà nước thừa nhận và ban hành, đảm bảo được thực hiện trong thực tiển của đời sống thể hiện qua:

  • Bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước
  • Tạo điều kiện khuyến khích giúp đỡ để chủ thể thực hiện pháp luật.

Tính cưỡng chế là không thể tách rời khỏi pháp luật, tùy thược vào bản chất nhà nước mà mục địch cưỡng chế và cách thức sẽ khác nhau.

Đặc điểm

  • Do Nhà nước ban hành và bảo vệ
  • Là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung bởi nhà nước
  • Thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

==>> Xem thêm Hiến pháp là gì? Các đặc điểm chính của hiến pháp

Hy vọng bài viết trên đây đã phần nào giúp các bạn hiểu được khái niệm pháp luật là gì.

Post Comment