Basel 2 là gì – Nó có Tác động đến vốn như thế nào ?

Basel 2 là gì trong thị trương hiện nay? Gần như là một khái niệm không mới nhà kinh doanh. Cùng là gì thế định nghĩa về basel 2 qua chia sẻ bên dưới nhé!

Basel 2 là gì?

Định nghĩa này đã được nhắc đến trong bài viết basel 1. Nhưng cũng xin được nhắc lại trong bài này để các bạn có nhận định rõ hơn.

Base 2 là khái niệm về vốn an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh ngân hàng. Được đặt ra để khắc phục những tổn thất trong quá trình ngân hàng làm việc.

Basel 2 là gì?

Mục tiêu của Basel 2 là gì?

Được xem là thay thế cho basel 1, phương pháp basel 2 có nhiều thay đổi về mục tiêu. Tuy không đi ngoài tầm phát triển của basel, nhưng nó có những cái cụ thể về mục tiêu như sau:

 • Toàn diện cũng như linh hoạt hơn về phương pháp để tiếp cận các trường hợp rủi ro.
 • Duy trì được mức vốn thực tế hiện tại có trong toàn hệ thống.
 • Các phương pháp để quản trị được nhấn mạnh nhiều hơn về nội bộ, ngay trong chính ngân hàng.
 • Thông báo và khả năng thấy được rủi ro cao hơn.
 • Chú trọng cho những hoạt động của ngân hàng quốc tế.

Basel 2 có những đặc điểm nào?

 • 8% là vốn tối thiểu phải có cho tài sản có tính rủi ro cao.
 • Xếp hạng về tín dụng của người tiêu dùng sẽ ảnh hưởng trọng số của rủi ro.
 • Sau khi tính toán các mức vốn được yêu cầu, chứng khoán mới được xem xét.
 • Càng ít lượng vốn an toàn khi càng nhiều các phương pháp mang tính phức tạp.
 • Tất cả rủi ro đều phải được vốn bù đắp, kể cả những rủi ro liên quan đến hoạt động.
 • Quản lý về rủi ro tốt hơn với hiệp ước vốn mới này.

Lộ trình Basel 2

Lộ trình Basel 2

Basel 2 tác động đến vốn như thế nào?

Bạn sẽ được biết cần dùng bao nhiêu vốn khi áp dụng base 2:

 • Vốn dùng chia phần cổ tức sẽ được bù đắp cho các chi phí về cơ hội đã mất đi.
 • Không thể tăng vốn lúc nào cũng được và không phải dễ để làm việc đó.
 • Vốn không phải để bù đắp rủi ro mà cần cho các hoạt động chung nhiều hơn. Cụ thể là hoạt động tăng trưởng về nội bộ, xếp hạng cho các tín dụng…

Cơ hội cho các ngân hàng khi áp dụng Basel 2

 • Kinh doanh được quản lý tốt hơn Vốn được quản lý hiệu quả hơn.
 • Vốn chỉ sử dụng ít đi, cách dùng nhiều tiềm năng hơn cho các rủi ro được bù đắp.
 • Biện pháp mang tính quản lý chủ yếu là nâng cao về lợi nhuận trên vốn nhiều hơn.

Những thách thức và khó khăn khi các ngân hàng Việt Nam áp dụng Basel 2.

 • Các quy định có trong hiệp ước Basel 2  khá phức tạp và khó ứng dụng trong tình hình thực tế của các ngân hàng Việt Nam. Cần phải điều chỉnh cho thích hợp và mang tính khuyến khích các ngân hàng tiến tới thực hiện hiệp ước này.
 • Khó khăn thứ 2 chính là việc thay đổi nhận thức của những người điều hành, quản lý và tập quán quản lý vốn, quản trị rủi ro của các ngân hàng.
 • Chênh lệch về điều hành, quản trị và kiểm soát của ngân hàng với Basel II còn khá xa, dẫn đến việc các ngân hàng phải nỗ lực để thay đổi.
 • Hạ tầng công nghệ thông tin và sự thiếu hụt CSDL khiến cho việc triển khai Basel trở thành 1 thách thức không nhỏ.
 • Chi phí để triển khai Basel II tương đối lơn, gây khó khăn cho các ngân hàng vừa và nhỏ.
 • Sự thiếu hụt các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập khiến cho các ngân hàng khó đạt được yêu cầu mà Basel đặt ra.

==>> Xem thêm FDI là gì? Đặc điểm của FDI trong nền kinh tế hiện nay

Những chia sẻ về basel 2 đang ngày càng được nhiều ngân hàng áp dụng. Trước năm 2006 thì nhiều nơi còn chưa hiểu basel 2 là gì, nhưng giờ thì họ tự tin tiến hành với nó nhiều hơn.

Post Comment