Khái niệm biên chế là gì ? Phải chăng biên chế sắp hết thời

Biên chế là gì? Tại sao nhiều người lại có mục tiêu phấn đấu là phải vào được biên chế trong khi phụ cấp lẫn chế độ trong cơ quan nhà nước “không đủ sống” .

Mời bạn cùng lagithe.info tìm hiểu về khái niệm này nhé

Định nghĩa biên chế là gì

Chưa có một định nghĩa rõ ràng trong các văn bản pháp luật hiện hành nào về biên chế, mặc dù cụm từ này thường xuyên xuất hiện trong các văn bản về viên chức, công chức, cán bộ…nhà nước.

Hiểu 1 cách đơn giản thì biên chế chính là số người làm việc được được cấp có thẩm quyền hay các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước phê duyệt theo sự hướng dẫn của nhà nước.

Đây là những vị trí công việc có thời hạn lâu dài , được hưởng những chế độ  về lương, phụ cấp theo quy định của nhà nước .

Không có 1 định nghĩa rõ ràng về biên chế nhà nước

Không có 1 định nghĩa rõ ràng về biên chế nhà nước

Như vậy thì mục tiêu để vào được biên chế chính là sự đảm bảo trong công việc cũng như chế độ,  cho đến khi nghỉ hưu, trừ trường hợp bị tinh giảm biên chế hay tự nguyện nghỉ việc.

Trong khi đó, nếu làm việc theo diện hợp đồng thì người lao động sẽ chỉ làm việc theo 1 thời hạn nhất định, và có thể bị mất việc nếu đơn vị tuyển dụng không tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Biên chế …. sắp hết thời

Rât nhiều người luôn nổ lực tìm cách có được 1 suất vào biên chế của nhà nước nhằm chắc chắn về công việc cho đến tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên điều này sắp thay đổi khi Đảng và nhà nước thực hiện chính sách mới.

Tại Nghị quyết 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, ban chấp hành trung ương đã nhấn mạnh nôi dung cải cách cán bộ là nâng cao chất lượng , cơ chế cạnh tranh việc làm và tiến tới loại bỏ hoàn toàn chế độ biên chế suốt đời.

Chủ trương của chính phủ là xóa bỏ hoàn toàn chế độ công chức suốt đời

Chủ trương của chính phủ là xóa bỏ hoàn toàn chế độ công chức suốt đời

Chính phủ đã ra Nghị quyết 132/NQ-CP nhằm thực hiện chủ trương cải cách, trong đó nội dung sẽ được giao cho Bộ Nội Vụ rà soát, sửa đổi và bổ sung luật cán bộ, công chứ theo hướng xác định chức danh, chức vụ nhằm loại bỏ chế độ công chức suốt đời.

Nghị quyết này đã khiến nhiều vị trí công việc trong nhà nước không còn giữ được tính ổn định và lâu dài nữa.

==>> Xem thêm Pháp luật là gì? Các thuộc tính chung của Pháp luật

Hy vọng khi đã hiểu rõ được khái niệm biên chế là gì sẽ giúp các bạn nâng cao được chất lượng bản thân hơn .

Post Comment