Những kiểm định cần sử dụng đến Anova và T Test là gì?

Lĩnh vực nhân sự có khá nhiều bài test so sánh được quan tâm. Trong đó, t test được nhắc đến khá nhiều. Cùng lagithe.info tìm hiểu xem t test là gì qua bài viết sau đây.

T test là gì?

T test thực chất là bài kiểm định về sự khác biệt của giá trị trung bình tìm được giữa các nhóm được đưa ra để test. T test thường được đi đôi với chương trình test anova.

T test = Independent sample t test

Anova = Oneway anova

T-test là gì?

T-test là gì?

Những kiểm định cần sử dụng đến anova và t test

Đầu tiên là ví dụ về kiểm định về sự hài lòng trong công việc của các nhóm tuổi. Giả thiết là các nhóm tuổi > 40 tuổi, 30 đến 40 tuổi, < 30 tuổi. Kiểm định đặt ra là độ hài lòng của từng nhóm trong công việc.

Tìm nhóm có điểm trung bình về hài lòng so với các nhóm còn lại cao hơn.

Tiếp đến là kiểm định giữa hai nhóm giới tính nam và nữ về độ hài lòng trong công việc. Kết quả cần thu được là nhóm nào hài lòng trong công việc hơn. Tìm ra nhóm có độ hài lòng cao hơn các nhóm còn lại.

Kiểm tra bằng T-test

Kiểm tra bằng T-test

Khác nhau giữ anova và t test là gì?

Hai bạn này có sự khác biệt khá rõ rệt. Cụ thể là :

  • T test : chỉ kiểm định được với những biến có 2 nhóm quan sát.
  • Anova: những biến có từ 2 biến quan sát trở lên đều có thể kiểm định được. Nó có thể có 2, hoặc 3, 4, 5… nhóm đều được.

Anova và t test giống nhau ra sao?

Giống nhau duy nhất dễ nhận biết nhất là được dùng để kiểm định giá trị trung bình. Bạn sẽ có giá trị kết quả hiển thị cả hai giống nhau trong trường hợp kiểm định 2 nhóm quan sát.

Lúc này, dùng t test hay anova đều được và nó cũng chỉ là một kết quả.

==>> Xem thêm Mô hình kinh doanh 3c là gì và có ý nghĩa ra sao ?

Nhận định về t test là gì chắc không còn làm khó bạn nữa rồi nhỉ? Những chia sẻ này sẽ giúp bạn lựa chọn phương án kiểm định tốt nhất cho công việc khảo sát của mình.

Chúc bạn thành công nhiều hơn trong công việc hàng ngày.

Post Comment