Ý thức là gì? Các thuộc tính cơ bản của ý thức con người .

Theo bạn thì ý thức là gì, và tại sao chúng ta lại cần có ý thức trong cuộc sống hiện nay, bài viết hôm nay chúng ta hãy cùng lagithe.info thảo luận đề tài này nhé.

Theo các bạn thì ý thức là gì?

Cụm từ ý thức có thể được hiểu theo hai nghĩa

  • Hiểu theo nghĩa rộng: thường được dùng đồng nghĩa với tinh thần như ý thức cộng đồng, ý thức kỉ luật…
  • Hiểu theo nghĩa hẹp: khái niệm này được dùng để chỉ một cấp độ trong phạm vi tâm lý cá nhân của con người.

Có thể hiểu rằng ý thức chính là hình thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ riêng con người mới sở hữu và được thể hiện thông qua ngôn ngữ.

Các thuộc tính cơ bản của ý thức con người .

Thuộc tính cơ bản thứ nhất

Ý thức chính là khả năng nhận thức cao nhất của con người về thế giới rộng lớn bên ngoài.

Nhận thức các bản chất, nhận thức bao quát thông qua ngôn ngữ loài người. Dự đoán trước các hành vi bằng ý thức, từ đó giúp cho con người có thể chủ động kiểm soát các hành vi.

Thuộc tình thứ hai

Ý thức thể hiện thái độ của con người đối với thế giới bên ngoài.

Ý thức thể hiện thái độ của con người đối với thế giới bên ngoài.

Ý thức không chỉ là thể hiện các thái độ của con người mà còn là nhận thức sâu sắc của con người đối với cả thế giới. Có người đã nói:

Ý thức tồn tại đối với tôi có nghĩa là tồn tại một thái độ nào đó đối với một sự việc này hoặc sự việc khác. Còn động vật thì không thể cũng như không biết tỏ thái độ đối với bất kỳ sự việc nào cả.

Thuộc tính thứ ba

Ý thức điều chỉnh các hành vi cũng như thể hiện năng lực điều khiển của con người.

Dựa trên những cơ sở nhận thức bản chất bao quát và tỏ rõ thái độ đối với thế giới, ý thức về điều chỉnh, điều khiển hành vi của con người đã đạt được những mục đích được đề ra.

Người có ý thức sẽ điều khiển được hành vi của mình

Người có ý thức sẽ điều khiển được hành vi của mình

Có người đã từng khẳng định rằng “Ý thức của con người không chỉ phản ánh những hiện thực mang tính khách quan mà còn ít nhiều  sáng tạo nó”

Cấu trúc của ý thức

Ý thức chính là một cấu trúc tâm lý rắc rối, phức tạp bao gồm rất nhiều mặt, là một bản thể mang lại cho con người một tâm hồn tốt đẹp hơn.

Ý thức của con người hoạt động là nhờ vào sự điều khiển của ba mặt:

Mặt nhận thức

Các quá trình nhận thức cảm tính mang lại những tài liệu đầu tiên cho ý thức chính là tầng bậc thấp nhất của ý thức. Còn quá trình nhận thức lí tính là bậc kế tiếp trong mặt nhận thức của ý thức.

Cả hai điều này mang lại cho con người những hiểu biết bản chất cũng như khái quát về thực tại khách quan. Đây được xem là nội dung cơ bản nhất của ý thức.

Giúp con người có thể hình dung ra trước kết quả của hoạt động và hoạch định về các kế hoạch của hành vi.

Mặt thái độ của ý thức

Mặt thái độ của ý thức nói lên thái độ chọn lựa, đánh giá, cảm xúc của bản thân đối với  môi trường xung quanh.

Mặt năng động của ý thức

Ý thức điều khiển mọi hoạt động của con người, khiến cho tất cả hoạt động của con người đều có ý thức.

Đó chính là quá trình mà con người vận dụng trí thức và những thái độ của mình nhằm thích nghi và cải tạo chính mình.

Một mặt khác, trong quá trình hoạt động và phát triển ý thức sẽ nảy sinh, cấu trúc của ý thức được quy định bởi cấu trúc hoạt động.

Chính vì thế mà các động cơ, nhu cầu, ý chí…tất cả đều có những vị trí nhất định trong cấu trúc của ý thức.

Kết.

==>> Xem thêm Ý chí là gì? Ý chí thể hiện qua những phẩm chất nào

Hãy chia sẻ bài viết ý thức là gì để mọi người cũng có cơ hội tham khảo thông tin bổ ích này nhé.

Post Comment