GDP là gì – Cách tính GDP ra sao để chính xác nhất.

Đọc báo đài thường nghe nhắc nhiều đến GDP. Nhưng một số người dân lao động vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa GDP là gì, tính như thế nào mới đúng?

Hôm nay, là gì thế sẽ cũng bạn đi vào phần ý nghĩa GDP qua chia sẻ sau

Định nghĩa GDP là gì?

GDP là một từ viết tắt của cụm từ Gross Domestic Product . Dịch ra tiếng việt hơi khó hiểu, nôm na đại loại là tổng sản phẩm nội địa quốc dân. Tức là, định lượng giá trị các sản phẩm một vùng lãnh thổ sản xuất được trong thời gian nào đó.

Thường thì GDP tính theo thời gian năm. Trong đó, sản phẩm bao gồm của cả công ty trong nước, nước ngoài và cả ngành du lịch, sản xuất và dịch vụ…

Chỉ số GDP

Chỉ số GDP

Công thức tính GDP:

Ở đây chúng ta chỉ nhắc đến phương pháp tính tổng chi tiêu của các hộ. Cách tính này là tổng số tiền mua sắm của các gia đình, hộ của quốc gia đó. Bao gồm cả chi tiêu cho sử dụng dịch vụ.

Bằng cách tính tổng thể các chi tiêu cũng như dịch vụ mỗi năm của mỗi gia đình. Ta tính được tổng sản phẩm quốc gia một cách nhanh chóng.

Cụ thể cách tính : GDP = I + NX + C + G

Với :

Tổng đầu tư : ký hiệu I = In + De ( trong đó, De là khoản khấu hao tài sản, In là khoản chi tiêu mở rộng hay còn gọi là khoản đầu tư ròng)

Cán cân thương mại : ký hiệu NX ( Cách tính NX = X (export ) – I (import))

Tổng tiêu dùng gia đình : ký hiệu C

Tổng lượng tiêu dùng của nhà nước : ký hiệu G

GDP tính bình quân theo đầu người

Tại thời điểm nào đó, ta lấy GDP quốc gia / dân số tại quốc gia đang sống cũng như làm việc tại đó. Ta sẽ được GDP tính theo bình quân đầu người tại thời điểm chia.

Mức thu nhập đời sống của quốc gia đó sẽ được phản ánh chính xác theo giá trị bình quân GDP đầu người. Không phải đúng 100%, có những giá trị chỉ mang tính tương đối.

Chưa chắc rằng GDP tổng bình quân cao thì quốc gia đó sẽ có mức sống cao.

Đồ thị tăng trưởng kinh tế

Đồ thị tăng trưởng kinh tế

GNP là gì?

Một khái niệm nữa chúng ta cũng nên nhắc đến là GNP. Viết tắt của từ Gross National Product, tiếng việt dịch ra là tổng sản phẩm của một quốc gia.

Nó tính bằng tổng số tiền của sản phẩm cuối cùng, với dịch vụ do công dân nước nào đó làm ra. Nó cũng được tính theo thời gian 1 năm, là chỉ tiêu để đánh giá phát triển kinh tế của đất nước.

Quan trọng hơn, cách tính GNP không kể địa điểm làm ra. Nó phụ thuộc vào những người làm chủ yếu tố sản xuất cho ra sản phẩm mà thôi.

Sự giống và khác nhau giữa GNP và GDP:

Giống nhau

  • Cùng thuộc về nền kinh tế vĩ mô
  • Nhìn vào chỉ số này, đánh giá được phát triển kinh tế của một quốc gia
  • Toàn thế giới địa cầu đều sử dụng cách tính chung này
  • Có công thức xác định để tính toán Là con số cuối cùng và duy nhất của quốc gia trong 1 năm.

Khác nhau:

Về bản chất:

  • GDP mang tính chất là tổng sản phẩm trong nước, quy định phạm vi.
  • GNP không quy định phạm vi, nó là tổng sản lượng phẩm trong và ngoài nước. Nghĩa là, GNP tính cả nguồn thu từ các khu vực ngoài lãnh thổ. Chỉ cần người đầu tư thuộc quốc gia đó thì sản lượng này cũng được tính vào GNP.

Về công thức

GDP = I + NX + C + G

GNP =  C +  (X – M) + I + G  + NR

Trong đó :

C có vai trò là chi phí tiêu dùng của cá nhân

X là lượng kim ngạch xuất khẩu cũng như dịch vụ ra nước ngoài

M là lượng kim ngạch nhập khẩu cũng như dịch vụ từ nước ngoài

I là số tổng những đầu tư của cá nhân

G có vai trò là những chi phí của nhà nước

NR là tổng thu nhập ròng ở đầu nước ngoài từ các sản phẩm dịch vụ, hàng hóa đầu tư.

So sánh GDP và GNP

So sánh GDP và GNP

Hy vọng những chia sẻ về GNP và GDP là gì có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của nền kinh tế. Mỗi khi nhắc đến con số này, các nhà làm kinh tế luôn đặt một sự quan tâm mạnh mẽ.

==>> Xem thêm Donate là gì và cách thực hiện donate chi tiết đơn giản nhất

Bạn cũng có thể bắt đầu hướng quan tâm của mình ngay hôm nay.

Post Comment